2011.09.30


Bland det viktigaste just nu (tycker jag):


Naturskyddsföreningen skriver:

Tropiska räkor – som ibland kallas scampi, jätteräkor, gambas eller tigerräkor – är ett livsmedel vars produktion varken är miljömässigt eller socialt hållbar. Den förstör ekosystem, påverkar klimatet och är djupt orättvis. Med rapporten "I grumliga vatten" vill vi en gång för alla visa världen hur det står till, för att få stopp på räkodlarnas metoder.


Idag vill människor äta mat från hela världen. Många semestrar i Thailand och vill äta likadan räksoppa här i Sverige som de åt där. Vad som lätt glöms bort är att
importerade varor som konsumeras av oss svenskar ofta har producerats med konsekvenser för miljön och människorna i ett annat land, i områden som ligger långt från turiststråken. Och att det är efterfrågan som i stor utsträckning styr produktionen när regelverk saknas eller är svaga.

Räkindustrin, som omsätter miljarder, har grundats på förstörda ekosystem och kränkningar av mänskliga rättigheter. Och problemen består ännu. Rapporten "I grumliga vatten" från 2011 omfattar endast räkindustrin i Bangladesh, men det som beskrivs är inte unikt. Runt omkring i världen har värdefull mangrove huggits ned och jordbruksmark förstörts, vilket har lett till minskad försörjning för människor i kustsamhällena.

Förstörda ekosystem

Ekosystemen som förstörs producerar ekosystemtjänster vars värde vida överstiger räkproduktionens, inklusive en rik biologisk mångfald, skydd mot stormar och erosion samt lagring av kol som motverkar klimatförändringar. Dessutom besprutas räkor med kemikalier som inte bara förstör miljön utan också är giftiga att äta.

Vittnesmål om våldtäkter och dödshot

Den svenska importen av den tropiska räkan har ökat med 600 procent de senaste tio åren. Produktionen av jätteräkorna äger rum i ett fåtal länder främst i Sydostasien i stora anlagda dammar som ödelägger ekosystemen vilket i sin tur leder till social misär eftersom människorna inte har någon möjlighet att försörja sig längre. Vittnesmålen i Naturskyddsföreningens film "Murky waters" (som du kan se här till höger på sidan) avslöjar fruktansvärda levnadsvillkor för människorna som är anställda vid räkodlingarna eller bor på mark som har beslagtagits av räkindustrin.

Industrin drivs av konsumenternas efterfrågan

Det är lätt att skylla de problem som beskrivs i denna rapport på korrumperade tjänstemän och svag myndighetstillsyn i ett land som Bangladesh. I realiteten drivs dock den tropiska räkindustrin, med alla dess problem, av konsumenternas
efterfrågan och av utbudet på restauranger och i butiker.

Konsumenter som fortsätter köpa tropiska räkor göder räkindustrin, och hjälper oavsiktligt till att finansiera och uppmuntra en ohållbar produktion som förstör ekosystem och undergräver försörjningsmöjligheterna för sårbara kustbefolkningar runt om i värden. På samma sätt stimulerar alla som handlar med räkorna en fortsatt förödelse.

Vi vill få stopp på importen av tropiska räkor

Vi föreslår och åberopar miljölagstiftning och skapar tillsammans med våra samarbetsorganisationer runt om i världen opinion mot räkproduktion. Men vi kommer inte att lyckas utan mer aktiva konsumenter och återförsäljare. Därför uppmanar vi alla svenska konsumenter, importörer och återförsäljare i dagligvaruhandel och restauranger att sluta konsumera, köpa, sälja och marknadsföra tropiska räkor.

 

 

Källa: Naturskyddsforeningen.se