Fjärde advent"...Det fjärde ska lysa för alla nationer,

att hatet försvinner och folken försonas.

Adventsljusen tänder vi ett efter ett,

en brinnande bön för sanning och rätt."